POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. UŻYTE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI POJĘCIA MAJĄ NASTĘPUJĄCE DEFINICJE:
A. WŁAŚCICIEL – WŁAŚCICIELEM SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI.PL TO FIRMA DNP S.A. Z SIEDZIBĄ W POLANOWIE 27A, 89-300 WYRZYSK, ZAREJESTROWANĄ POD NR KRS: 0000672259 W SĄDZIE REJONOWYM POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POSIADAJĄCĄ NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP: 7642679020, NR REGON: 366989131.
B. UŻYTKOWNIK – KAŻDA OSOBA (INTERNAUTA), KTÓRA ODWIEDZA STRONĘ WWW.DOLINA-NOTECI.PL I WSZYSTKIE PODSTRONY POD KTÓRĄ DOSTĘPNY JEST SKLEP.
C. KLIENT - OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA PEŁNĄ LUB OGRANICZONĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE W SKLEPIE.
A. POLITYKA PRYWATNOŚCI – NINIEJSZY DOKUMENTY.
B. SKLEP – SKLEP INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM DOLINA-NOTECI.PL.
2. ADMINISTRATOREM DANYCH, W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, JEST WŁAŚCICIEL. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
A. W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY NA PODSTAWIE ZAMÓWIENIA ZŁOŻONEGO W SKLEPIE PRZEZ KLIENTA,
B. W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ KONTA KLIENTA W SKLEPIE,
C. W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ REKLAMACJI I ZWROTÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY,
D. DLA CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZESYŁANIEM NEWSLETTERA (POD WARUNKIEM WYRAŻENIA STOSOWNEJ ZGODY PRZEZ KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA),
E. DLA CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZESYŁANIEM OFERT PROMOCYJNYCH PARTNERÓW WŁAŚCICIELA (POD WARUNKIEM WYRAŻENIA STOSOWNEJ ZGODY PRZEZ KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA),
F. W ZWIĄZKU Z KORESPONDENCJĄ,
G. DLA POTRZEB TECHNICZNYCH I STATYSTYCZNYCH SKLEPU.
3. ADMINISTRATOR DANYCH PRZECHOWUJE I PRZETWARZA NASTĘPUJĄCE DANE:
A. ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW:

 • IMIĘ I NAZWISKO;
 • ADRES;
 • E-MAIL;
 • NUMER TELEFONU;
 • PŁEĆ;
 • DATA URODZENIA.

B. KLIENTÓW:

 • IMIĘ I NAZWISKO;
 • ADRES;
 • ADRES DOSTAWY;
 • E-MAIL;
 • NUMER TELEFONU;
 • PŁEĆ;
 • DATA URODZENIA.

C. SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA:

 • IMIĘ I NAZWISKO;
 • E-MAIL;
 • PŁEĆ;
 • DATA URODZENIA.

4. KAŻDY KLIENT SKLEPU LUB UŻYTKOWNIK MA PRAWO WGLĄDU I AKTUALIZACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH JEGO OSOBY A TAKŻE REZYGNACJI Z OTRZYMYWANIA INFORMACJI MARKETINGOWYCH W KAŻDYM CZASIE. PODANIE DANYCH MA CHARAKTER DOBROWOLNY, CHOĆ JEST TO NIEZBĘDNE, BY MOGŁY ZOSTAĆ ZREALIZOWANE CELE WSKAZANE W PKT. 2.
5. WŁAŚCICIEL OŚWIADCZA, ŻE STOSUJE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE MAJĄCE NA CELU ZABEZPIECZENIE POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH STOSOWNIE DO PRZEPISÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 36-39 ORAZ SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE W PRZEPISACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 39A USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. W SZCZEGÓLNOŚCI WŁAŚCICIEL OŚWIADCZA, ŻE OPRACOWAŁ I WDROŻYŁ POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INSTRUKCJĘ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ URZĄDZENIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
6. WŁAŚCICIEL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UDOSTĘPNIANIA DANYCH URZĘDOM I ORGANOM UPRAWNIONYM DO PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA NP. ORGANOM ŚCIGANIA, SĄDOM.