Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Do
DN STORE
z siedzibą w:
POLANOWO 27a
89-300 WYRZYSK
Adres do korespondencji:
ul. Przemysłowa 15
21-400 Łuków


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

pixel